دربــــاره ما

گروه تولیدی سحاب کارآفرینان سعید sks به عنوان یکی از شرکت های راه اندازی و مشاوره کسب و کار، در طول عمر فعالیت خود، همواره به عنوان بازوی توانمند شرکت های تولیدی کوچک و متوسط در انجام وظایف تهیه و تامین، خرید و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز تولیدی مطرح و با برخورداری از تجربیات و امکانات فراوان در این زمینه ها و بدنه کارشناسی قوی، ارایه دهنده راهبردهای مدیریتی و اقتصادی در بازار تولید و خدمات می باشد. برخورداری از نیروهای نخبه و متعهد، امکانات و ساز و کارهای لازم جهت اجرای صحیح ماموریت های مربوط به کسب و کارهای کوچک و متوسط، تکیه و تاکید بر اصل مشتری مداری و رعایت حقوق ذینفعان و ذیربطان، برنامه محوری و حرکت بر مدار سیاست ها و تصمیمات کارشناسانه و جمعی، حمایت از تولیدات داخلی و حفظ و حراست از منابع مالی و اقتصادی کشور و به تعبیر رساتر؛ انگیزه و اشتیاق وافر خدمت به ملت شریف و مملکت اسلامی و حفظ امنیت و جلب رضایت حداکثری جامعه و بر خورداران از خدمات، ازجمله مولفه هایی است که سرلوحه امور این شرکت می باشد. فعالیت های شرکت از حدود ۱۰ سال قبل با تامین دستگاه تولید اسکاچ آغاز گردید و هم اکنون با تولید دستگاه کاملا قابل سفارشی سازی و در رده های قیمتی متفاوت با تنوع کاربری در تولید انواع دسته محصولات اسکاچ در عرصه کسب و کار گام نهاده است. اتخاذ سیاست های مناسب وکاربرد روش های صحیح در زمینه ی ارائه ی خدمات بازرگانی و ایجاد تاسیسات مربوط به تجهیزات جانبی تولید اسکاچ از اهداف کلان و بهسازی امکانات و خدمات موجود و گسترش آن درسطح کشور، به منظور بهبود امور مربوط به تامین و خرید، نگهداری، بسته بندی، پخش و توزیع دستگاه و محصولات آن از اهداف جاری شرکت می باشد.

sks - سحاب کارآفرینان سعید
sks - سحاب کارآفرینان سعید
sks - سحاب کارآفرینان سعید
sks - سحاب کارآفرینان سعید
sks - سحاب کارآفرینان سعید